« tilbake

Du finner våre produkter i Cobuilder

Swegon har alle sine egenproduserte produkter implementert i Cobuilder. Dette er et kartotek med informasjon og produktdata for byggenæringen.

I ProductXchange har hovedentreprenør og byggherre en totaloversikt over alle produkter tilført brukerstedet (prosjektet) og underentreprenør deler automatisk sin dokumentasjon og produktdata videre.

Dokumentasjon og produktdata kan samles inn automatisk fra forhandlere og leverandører
direkte på brukerstedet «as built». Systemet sikrer sporbarhet og as-built dokumentering
av byggets «DNA», produktene og byggevarene bygget består av. Flere og flere bygg som skal sertifiseres med Breeam Excellent og Outstanding krever at produktene skal ligge her.

Les mer her