« tilbake

Panteordning for dekklokk & EUR-pall

Av miljøhensyn har vi opprettet returordning med pant på
egne dekklokk og EUR-paller.

Pant av dekklokk
Omfatter våre dekklokk PP-resirkulerbare ø100-ø500 med identitet HITAC. Farge: Gråsvart.
Rutine for mottak; dekklokkene leveres i transparente sekker, opptelt og sortert pr. dimensjon. Skitne lokk eller andre fabrikat tas ikke i retur.

Mer om pant av dekklokk finner du i vår prisliste for Sirkulære kanaler og detaljer.

Pant av EUR-pall
Vi tar i retur EUR-pall der Swegon har levert på prosjekt
- kr 125,- pr pall. Må være EUR-standard og ubeskadiget.