« tilbake

Prisregulering 2.1.2024

1. desember 2023
Prisregulering gjeldende fra 2. januar 2024

Swegon justerer sine priser fra 2. januar 2024.

Prisjusteringen varierer på de forskjellige varegruppene. Se nedenfor for fullstendig oversikt. Reguleringen som vises under er gjennomsnittlig endring for hele varegruppen. Variasjoner kan forekomme.

Utvalgte varegrupper Prisliste +/- %
Inneklimaprodukter
Inneklimaprodukter
+6%
WISE   +6%
React Inneklimaprodukter +4%
Akustikk Inneklimaprodukter +6%
Klimateknisk Inneklimaprodukter +6%
GOLD, SILVER   +3% 
CASA Boligventilasjon - CASA +5%
Boligventilasjon - tilbehør Boligventilasjon - tilbehør +5%
Luftfilter Luftfilter +10%
Sirkulære kanaler - galv Sirkulære kanaler og detaljer 0%
Sirkulære detaljer - galv Sirkulære kanaler og detaljer +1%
Isolering Isolering og branntetting +6%
Montasjemateriell og verktøy Montasje, verktøy og oppheng +6%
Kjøle- og varmeprodukter   +8% 

Våre prislister vil være nedlastbare i løpet av første uken 2024, som pdf her. For nærmere informasjon ta kontakt med ditt nærmeste Swegon-kontor.

I vårt ledd i arbeidet med bærekraft vil vi i 2024 innføre en ordning for retur av paller og lokk. Mer informasjon kommer snarlig.

______

23. desember 2022
Prisregulering gjeldende fra 2. januar 2023

Swegon justerer sine priser fra 2. januar 2023. Prisjusteringen varierer på de forskjellige varegruppene. Se nedenfor for fullstendig oversikt.

Reguleringen som vises under er gjennomsnittlig endring for hele varegruppen. Store variasjoner kan forekomme, dette grunnet en større gjennomgang av vår prisstruktur.

Utvalgte varegrupper Prisliste +/- %
Inneklimaprodukter
Inneklimaprodukter
+8%
WISE   +6% (fra 1.11.2022)
React Inneklimaprodukter -3%
Akustikk Inneklimaprodukter +12%
Klimateknisk Inneklimaprodukter +11%
GOLD, SILVER   +7% (fra 1.11.2022)
CASA Boligventilasjon - CASA +3%
Boligventilasjon - tilbehør Boligventilasjon - tilbehør +1%
Luftfilter Luftfilter +1%
Sirkulære kanaler - galv Sirkulære kanaler og detaljer -3%
Sirkulære detaljer - galv Sirkulære kanaler og detaljer -7%
Isolering Isolering og branntetting +4%
Montasjemateriell og verktøy Montasje, verktøy og oppheng -18%
Kjøle- og varmeprodukter   +11% (fra 1.11.2022)

FRAKT
Vi innfører minstefrakt på våre forsendelser fra 2.januar 2023.

Vi vil oppfordre våre kunder til å bidra til en så effektiv logistikk- og leveringsplanlegging som mulig for å ivareta hensynet til økonomi og bærekraft. Vi tar bærekraft på alvor.

Våre prislister vil være nedlastbare i løpet av første uken 2023, som pdf her. For nærmere informasjon ta kontakt med ditt nærmeste Swegon-kontor.

---------

8. november 2022
Prisregulering gjeldende fra 1. november

Swegon øker sine priser innen enkelte varegrupper fra
1. november 2022.

Prisjusteringene varierer på de forskjellige varegruppene.
Endringer kan forekomme.

GOLD + 7%
WISE ca + 6%
Kjøling + 11%

 

 

For mer informasjon ta kontakt med ditt nærmeste salgskontor,
da disse produktgruppene ikke har egne prislister.


______

30. september 2022
Varsel om prisregulering

Vi varsler om prisregulering på deler av vårt produktsortiment gjeldende fra 1. november 2022, samt generell prisregulering fra
1. januar 2023.

Prisreguleringen gjeldende fra 1. november omfatter ikke vårt sortiment innenfor CASA, spirorør/detaljer og luftfilter. 

Oppdaterte prislister vil du finne her etter 1. november.

______

31. august 2022
Varsel om prisreduksjon gjeldende
fra 1. september 2022

Swegon reduserer sine priser på spirorør/detaljer og luftfilter gjeldende fra 1. september 2022.

Dette er som følger av forhandlinger med våre leverandører, samt med bakgrunn i nedgang av stålprisene.

 

Prisreduksjon er gjennomsnitt pr. produktgruppe:

Spirorør, 2,4, galv -8%
Spirodeler, galv -2%
Luftfilter -9%

 

 


Vær oppmerksom på at det er til dels store variasjoner innenfor gruppene.

Oppdaterte prislister finner du her.

______

25. april 2022
Prisvarsel gjeldende fra 16. mai 2022

Mandag 28. mars sendte vi ut et varsel om prisjustering med ikrafttredelse 2. mai. Etter dette varslet, har prisene fortsatt å stige dramatisk. Swegon justerer derfor sine priser for å sikre leveranser. Justeringen trer i kraft fra 16. mai, ikke 2. mai som tidligere kommunisert. (GOLD reguleres 2. mai). 

Prisjusteringene varierer på de forskjellige varegruppene.
Endringer kan forekomme.

Utvalgte varegrupper Prisliste + %
Inneklimaprodukter Inneklimaprodukter 10 %
WISE/React   4,5 - 6,5 %
Akustikk Inneklimaprodukter 5 - 10 %
Klimateknisk Inneklimaprodukter 10%
GOLD   9,5 % (2.5)
CASA Smart Boligventilasjon - CASA Smart 6,5 - 9,5 %
Boligventilasjon - tilbehør Boligventilasjon - tilbehør 5 - 17%
Luftfilter Luftfilter 16 %
Sirkulære kanaler - galv Sirkulære kanaler og detaljer 15 %
Sirkulære detaljer - galv Sirkulære kanaler og detaljer 5 %
Isolering Isolering og branntetting 5 - 12 %
Montasjemateriell og verktøy Montasje, verktøy og oppheng 5 - 15 %
Kjøle- og varmeprodukter   3 - 8 %

Våre prislister vil være nedlastbare fra 16. mai, som pdf her.
For nærmere informasjon ta kontakt med ditt nærmeste Swegon-kontor.

FRAKT
Covid-19 pandemien har de siste årene skapt utfordringer i transportbransjen både lokalt og internasjonalt, og prisene på frakt har steget dramatisk. Krigen i Ukraina har ført til ytterligere utfordringer.
Vi står nå ovenfor et meget urolig energimarked og en direkte konsekvens av dette er signifikant økning i fraktkostnadene. Dessverre ser vi ikke noe bedring av situasjonen på kort sikt. Vi ser oss derfor nødt til å justere våre fraktpriser. 

For frakt trer endringen i kraft umiddelbart. 

______

28. mars 2022
Prisvarsel fra 2. mai 2022

Med bakgrunn i kraftig økte priser på råvarer og transport, må vi med dette varsle at vi regulerer våre priser fra 2. mai 2022.

Vi arbeider nå med våre fabrikker og leverandører for å avklare hva omfanget blir. Prisjusteringene varierer på forskjellige varegrupper. Andre endringer kan forekomme.

Varegruppe Prisliste + %
Inneklimaprodukter Inneklimaprodukter 6%
WISE/React   1,5%
Akustikk Inneklimaprodukter 4-6%
Klimateknisk Inneklimaprodukter 6%
GOLD   4%
CASA Smart Boligventilasjon - CASA Smart 3,5 - 5%
Boligventilasjon - tilbehør Boligventilasjon - tilbehør 7 - 17%
Luftfilter Luftfilter 7%
Sirkulære kanaler - galv Sirkulære kanaler og detaljer >15%
Sirkulære detaljer - galv Sirkulære kanaler og detaljer >7%
Isolering Isolering og branntetting 5-12%
Montasjemateriell og verktøy Montasje, verktøy og oppheng 5-15%

Våre prislister vil være nedlastbare fra 2. mai, som pdf her.
For nærmere informasjon ta kontakt med ditt nærmeste Swegon-kontor.

______

1. januar 2022
Her finner du våre prislister

Oppdaterte prislister for 2022 finner du nå her. 

 

______

6. desember 2021
Prisvarsel fra 1. januar 2022

Vi ønsker å varsle alle våre kunder om vår årlige prisregulering gjeldende fra 1. januar 2022. Prisøkningen gjelder hele vårt produktsortiment og vil være på 6-8%, men det vil forekomme unntak på enkelte produkter. Reguleringen baserer seg på endrede priser fra våre underleverandører og transportører.

______

25. august 2021
Nytt prisvarsel fra 15. september

Prisøkningen på råvarer fortsetter, noe som gir utslag hos våre underleverandører. Vi ser oss derfor nødt til å justere prisene på produktsortiment innenfor Sirkulære kanaler og detaljer, Isolering og Montasje, verktøy og oppheng.

Prisendringer gjelder disse varegruppene:

 • Spirorør, galv: 16 %
 • Detaljer, galv: 12%
 • Spirorør, Whiteline/Magnelis/rustfritt/syrefast: 13%
 • Detaljer, Whiteline/Magnelis/rustfritt/syrefast: 5%
 • Ventilasjonstårn: 7%
 • Montasje, verktøy og oppheng: 3-25%
 • Isolering (Paroc): 6%


Gjelder fra 15. september.

______

15. juni 2021
Nytt prisvarsel fra 1. august

Prisøkningen på råvarer fortsetter, og vi ser oss derfor nødt til å justere prisene ytterligere på vårt produktsortiment. Ny justering gjelder fra 1. august.

Prisjusteringen gjelder vårt egenproduserte sortiment:

 • Boligventilasjon - CASA Smart - +1%
 • GOLD og GLOBAL: +4,5%,
 • WISE: +3,5%
 • Inneklimaprodukter: +3-6%
   

Disse produktene er ikke berørt av denne prisjusteringen:

 • Boligventilasjon - tilbehør
 • Luftfilter
 • Montasje, verktøy og oppheng
 • Isolering og branntetting
 • Boligventilasjon – prosjektering
 • Sirkulære kanaler og detaljer


Vi ber våre kunder være oppmerksomme på våre tilbudsfrister.

Ta kontakt med ditt nærmeste Swegon kontor hvis du ønsker nærmere informasjon.

 

______

1. juni 2021
Prisjustering
Det er for tiden store prisøkninger på råvarer, noe som gir utslag for våre fabrikker og hos våre underleverandører. Vi justerer derfor prisene på vårt produktsortiment.

Prisendringer på utvalgte varegrupper:
Boligventilasjon - CASA Smart - +2,5%
WISE: +2,5%
Inneklimaprodukter: +2-3%
Montasje, verktøy og oppheng: +10-25%
Sirkulære kanaler og detaljer: +7-15%

Disse produktene er ikke berørt av denne prisjusteringen:
GOLD og GLOBAL
Boligventilasjon - tilbehør
Luftfilter
Isolering og branntetting
Boligventilasjon – prosjektering

Gjelder fra 1. juni 2021.

______

18. mai 2021
Varsel om prisjustering
Det er for tiden store prisøkninger på råvarer, noe som gir utslag for våre fabrikker og hos våre underleverandører. Vi justerer derfor prisene på vårt produktsortiment.

Prisendringer på utvalgte varegrupper:
For vårt egenproduserte sortiment innen boligventilasjon og inneklima blir det en prisøkning på 2-3 %. Innen kanal- og montasjemateriell, som f.eks. klammer, konsoller, gjengestag og stativrør, ligger prisjusteringen i hovedsak mellom 10-25 %. For spirorør og detaljer blir det en økning på 7-15 %

Gjelder fra 1. juni 2021.